Press ESC to close

ต้องทำ พอร์ตโฟลิโอ แบบไหนที่มีโอกาสสอบติดมากที่สุด

ต้องทำ พอร์ตโฟลิโอ แบบไหนที่มีโอกาสสอบติดมากที่สุด

เชื่อเลยว่าน้องๆ ที่ยื่นรอบ พอร์ตโฟลิโอ นี้ทุกคนก็มีความหวังที่อยากจะสอบติดด้วยกันทั้งนั้น แต่จะทำพอร์ตแบบไหนดีล่ะ ที่จะมีโอกาสสอบติด

โดยในข้อมูลตรงนี้ ต้องขอบคุณข้อมูลจาก เพจ dekshowport ที่ได้รวบรวม พอร์ตจาก พันกว่าเล่ม ส่วนใหญ่ที่จะสอบติดมักจะมีทั้งหมด 3 อย่างนี้ด้วยกัน ดังนี้

1. เล่าเรื่องราวความฝันของตัวเอง หรือ มีเรียงความที่ต้องการอยากจะเข้าในคณะ / สาขาวิชานี้

กรรมการ เขาต้องการเห็นความตั้งใจของเราที่จะเข้าคณะ / สาขาวิชานี้อยู่แล้ว อะไรที่เป็นการบ่งบอกความตั้งใจ ความพยายาม ความฝัน และ Passion นี่แหละ คือ สิ่งที่กรรมการจะเลือกเรา

2. ผลการเรียนดี มีรางวัล เข้าร่วมกิจกรรม หรือแข่งขันทักษะทางวิชาการ

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดได้ว่า เด็กคนนี้เป็นคนที่มีขยัน มีความตั้งใจในการเรียน เป็นคนที่คอยหาโอกาสให้ตัวเองเสมอ ดังนั้นจึงเป็นที่ต้องการตัวของมหาวิทยาลัย

3. กิจกรรม เกียรติบัตร ผลงาน จะต้องเกี่ยวข้องกับคณะที่จะเข้า

สิ่งเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ ที่กรรมการเขาจะเลือกเรา ซึ่งกรรมการเขาก็จะดูส่วนนี้ด้วยว่า ผลงาน เกียรติบัตร ของเรา มีความสอดคล้องมากน้อยแค่ไหน ที่จะรับเราเข้าศึกษาต่อ

.

ขอบคุณข้อมูล    :   dekshowport.com/portfolio-แบบไหนที่มีโอกาสติด

error: Content is protected !!