Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ปี 63 มหาวิทยาลัย ภาคกลาง

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ปี 63 มหาวิทยาลัย ภาคกลาง

ในบทความนี้ คือ การรวบรวมระเบียบการรับสมัคร มหาวิทยาลัยต่างๆ ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS63 รอบที่ 3 Admission 1 ซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่วัน มหาวิทยาลัยต่างๆ ก็พร้อมที่เปิดรับสมัครและให้น้องๆ

น้องๆ อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยไหน ลองเข้าไป เช็คระเบียบการกันดูนะจ้ะ โดยในบทความนี้เป็น ระเบียบการของทางภาคกลาง และภาคตะวันออก ใครอยากเข้ามหาวิทยาลัยในโซนนี้ มาดูระเบียบการกันได้เลยจากลิงก์ด้านล่างนี้จ้า

ระเบียบการ มหาวิทยาลัยทาง ภาคกลาง และภาคตะวันออก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     :     เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      :    เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     :     เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี      :     เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยบูรพา        :     เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยมหิดล       :    เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       :     เอกสาร  !!

พระจอมเกล้าลาดกระบัง       :     เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       :     เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยศิลปากร       :       เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      :       เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยนเรศวร       :       เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต     :       เอกสาร  !!

รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏ        :     เอกสาร  !!

รวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล        :     เอกสาร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :   mytcas.com , ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยต่างๆ

 

error: Content is protected !!