Press ESC to close

มทส. เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปี 2565

มทส. เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปี 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ มทส. ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับระดับปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

1. ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา

2. ได้รับการยกเว้นค่าหอพักนักศึกษาในอัตราไม่เกิน 3,300 บาท / ภาคการศึกษา

3. ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 4,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

3. มีผลการเรียนดี

4. มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

ขั้นตอนการสมัคร 

1. อ่านประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบเพื่อรับ ทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปี 2565 ให้ชัดเจนในคุณสมบัติต่างๆ

2. บันทึกข้อมูลการสมัคร Online (ตั้งแต่วันนี้ – 11 เม.ย. 2565)

3. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (ภายในวันที่ 11 เม.ย. 2565)

และนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร ยกเว้น Application ของธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน

***หากไม่สามารถ Download ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร เนื่องจากโปรแกรม Internet Download Manager (IDM)

4. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ)

5. ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.ac.th ในวันที่ 20 เม.ย. 2565

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ !!

หน้าหลักประกาศ    :    ประกาศรับสมัคร  !! 

กำหนดการรับสมัคร    :    ตั้งแต่วันนี้ – 11 เม.ย. 2565

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6 โทรสาร 044-223-010

มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

.

ขอบคุณข้อมูล   :   sutgateway.sut.ac.th/admissions2021

error: Content is protected !!