ปัญหาเยอะย้ายดีกว่า !! มาดู ประเทศที่พยายาม ย้ายเมืองหลวง

รถติด น้ำท่วม มลพิษ ปัญหาเหล่านี้ คือความเสี่ยงที่คนใน เมืองหลวง ต้องเจอโดยเฉพาะบ้านเราอย่างกรุงเทพมหานคร ต้องบอกเลยว่าครบทุกอย่างเลย และยิ่งในปัจจุบัน ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ รวมถึงน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้อีก จึงมีหลายคนตั้งแนวคิดที่ว่า ให้ ย้ายเมืองหลวง แต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะย้ายมาจนถึงทุกวันนี้ แต่ไม่ใช่แค่ประเทศเราที่มีแนวคิดนี้เท่านั้น ในบทความนี้ เราจะพามาดูทั้ง 4 ประเทศ (รวมทั้งประเทศไทยด้วย) ที่พยายามย้ายเมืองหลวง และเขาเป็นยังไงกันบ้าง ลองไปดูกัน

เริ่มดันด้วย 1. ประเทศไทย

 เมืองหลวง   กรุงเทพมหานคร

พื้นที่ 1,569 ตร.กม.

ประชากร ประมาณ 16 ล้านคน

ปัญหาที่จะย้ายเมืองหลวง    :   รถติด น้ำท่วม มลพิษ ความแออัด

แนวคิดที่จะย้ายเมืองหลวง ไปที่ จังหวัด นครนายก

พื้นที่ 2,122 ตร.กม.

ปัจจุบัน   ไม่สำเร็จ ติดปัญหาหลายๆ อย่าง รวมทั้ง ปัญหาเวนคืนที่ดิน

 

2. ประเทศเกาหลีใต้

 เมืองหลวง   โซล

พื้นที่ 605.2 ตร.กม.

ประชากร ประมาณ 10 ล้านคน

ปัญหาที่จะย้ายเมืองหลวง    :   ความแออัดของเมือง

แนวคิดที่จะย้ายเมืองหลวง ไปที่ เมือง เซจง

พื้นที่ 465.2 ตร.กม.

ปัจจุบัน   เป็นเขตปกครองนครพิเศษ เซจง

 

3. ประเทศอียิปต์

  เมืองหลวง   ไคโร

พื้นที่ 3,085 ตร.กม.

ประชากร ประมาณ 9.5 ล้านคน

ปัญหาที่จะย้ายเมืองหลวง    :   ความแออัดของเมือง , ขาดแคลนที่อยู่อาศัย

แนวคิดที่จะย้ายเมืองหลวง ไปที่ ทะเลทราย ตะวันออกกลาง

พื้นที่ 700 ตร.กม.

ปัจจุบัน   กำลังมีแผนก่อสร้าง

 

4. ประเทศอินโดนีเซีย

   เมืองหลวง   จากาต้า

พื้นที่ 661.5 ตร.กม.

ประชากร ประมาณ 31.5 ล้านคน

ปัญหาที่จะย้ายเมืองหลวง    :   ความแออัดของเมือง , แผนดินทรุดตัว

แนวคิดที่จะย้ายเมืองหลวง ไปที่ กาลิมันตัน ตะวันออก

พื้นที่ 1,800 ตร.กม.

ปัจจุบัน  ยังไม่ผ่านร่างกฏหมาย

 

 

ขอบคุณข้อมูล :

www.longtunman.com

www.wikipedia.com