Press ESC to close

รวมกำหนดการ และ ระเบียบการ รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2564

รวมกำหนดการ และ ระเบียบการ รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2564

น้องๆ คนกำลังเตรียมตัวสมัครในรอบที่ 2 โควตา ของ TCAS 64 อยู่นั้น คงกำลังปวดหัวกับการต้องหากำหนดการและระเบียบการรับสมัคร จากมหาวิทยาลัยโน้นที นี้ที เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับน้องๆ ในบทความนี้ พี่ก็ได้รวบรวม กำหนดการและ ระเบียบการรับสมัคร มาให้น้องๆ แล้ว

โดยเป็นกำหนดการและระเบียบการรับสมัคร ในรอบที่ 2 โควตา ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2564 อยากเข้าที่ไหน  ลองไปอ่านรายละเอียด กันดูนะจ้ะ

กำหนดการและระเบียบการ มหาวิทยาลัยต่างๆ 

1. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย    :      เอกสารระเบียบการ  !!

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       :      เอกสารระเบียบการ  !!

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   :      เอกสารระเบียบการ  !!

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    :      เอกสารระเบียบการ  !!

5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   :      เอกสารระเบียบการ  !!

6. มหาวิทยาลัยศิลปากร          :      เอกสารระเบียบการ  !!

7. มหาวิทยาลัยบูรพา              :      เอกสารระเบียบการ  !!

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    :      เอกสารระเบียบการ  !!

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    :      เอกสารระเบียบการ  !!

10. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    :      เอกสารระเบียบการ  !!

11. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    :      เอกสารระเบียบการ  !!

12. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    :      เอกสารระเบียบการ  !!

13. มหาวิทยาลัยขอนแก่น           :      เอกสารระเบียบการ  !!

14. มหาวิทยาลัยพะเยา              :      เอกสารระเบียบการ  !!

15. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง      :      เอกสารระเบียบการ  !!

16. มหาวิทยาลัยมหิดล               :      เอกสารระเบียบการ  !!

17. มหาวิทยาลัยทักษิณ              :      เอกสารระเบียบการ  !!

18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   :      เอกสารระเบียบการ  !!

19. มหาวิทยาลัยแม่โจ้              :      เอกสารระเบียบการ  !!

20. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     :      เอกสารระเบียบการ  !!

21. มหาวิทยาลัยนเรศวร        :      เอกสารระเบียบการ  !!

22. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      :      เอกสารระเบียบการ  !!

23. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก   :      เอกสารระเบียบการ  !!

24. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ    :      เอกสารระเบียบการ  !!

25. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ       :      เอกสารระเบียบการ  !!

26. กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     :      เอกสารระเบียบการ  !!

27. กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ    :      เอกสารระเบียบการ  !!    (รออัพเดตต่อไป)

.

ขอบคุณข้อมูล    :    มหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!