Press ESC to close

รวมระเบียบการ รับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ปี 63 มหาวิทยาลัยต่างๆ

รวมระเบียบการ รับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ปี 63 มหาวิทยาลัยต่างๆ

บทความนี้ เป็น การรวบ รวมระเบียบการ รับสมัคร มหาวิทยาลัยต่างๆ ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS63 รอบที่ 3 Admission 1 ซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่วัน มหาวิทยาลัยต่างๆ ก็พร้อมที่เปิดรับสมัคร

น้องๆ อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยไหน ลองเข้าไป เช็คระเบียบการกันดูนะจ้ะ โดยบทความนี้เป็น การรวมระเบียบการทั้งหมดที่มีเอกสารออกมาก ใครอยากเข้ามหาวิทยาลัยไหนมาดูระเบียบการกันได้เลยจากลิงก์ด้านล่างนี้จ้า

รวมระเบียบการ มหาวิทยาลัยต่างๆ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     :     เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      :     เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     :     เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี      :     เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยบูรพา        :     เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยมหิดล       :     เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       :     เอกสาร  !!

พระจอมเกล้าลาดกระบัง       :     เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       :     เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยศิลปากร       :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      :       เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยนเรศวร       :       เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต     :       เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยขอนแก่น      :     เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      :     เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยนครพนม       :    เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       :     เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์        :     เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      :     เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยทักษิณ        :     เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์        :     เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์        :    เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      :     เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง     :     เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยแม่โจ้        :     เอกสาร  !!

รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏ        :     เอกสาร  !!

รวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล        :     เอกสาร !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :   mytcas.com , ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!