Press ESC to close

รับตรง มหาวิทยาลัย ขอนแก่น รอบที่ 1/2 Portfolio ประจำปี 2564

รับตรง มหาวิทยาลัย ขอนแก่น รอบที่ 1/2 Portfolio ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ประกาศระเบียบการรับสมัคร รับตรง ใน รอบที่ 1/2 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 ตามคณะสมัครกำหนด และพิจารณา GPAX

โครงการที่รับ ดังนี้

รอบที่ 1/2 รับสมัครวันที่ 27 ม.ค. – 5 ก.พ. 64

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ รับสมัครวันที่ 27 ม.ค. – 5 ก.พ. 64

คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครวันที่ 27 ม.ค. – 5 ก.พ. 64

เกณฑ์การพิจารณา

ใช้การสอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร 

รอบที่ 1/2   :     เอกสารรับสมัคร  !!

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ     :     เอกสารรับสมัคร  !!

คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย       :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    26 ม.ค. – 05 ก.พ. 64

ขอบคุณข้อมูล     :      admissions.kku.ac.th

error: Content is protected !!