Press ESC to close

ทุน British Council IELTS ให้สำหรับ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท

ทุน British Council IELTS ให้สำหรับ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท

น้องๆ คนไหนที่อยากได้ทุนการศึกษาดีๆ ในบทความนี้ พี่ก็มีทุนดีๆ มาฝากกัน โดยเป็นทุนจาก British Council IELTS

ทุนการศึกษา บริติช เคานซิล IELTS จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นที่มีแรงจูงใจในการพัฒนาสายอาชีพของตนเอง และเป็นผู้ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการอุทิศตนเองเพื่อสังคมโดยใช้ประสบการณ์การศึกษาใน ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

ทุนการศึกษา IELTS สนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทในสถาบันการศึกษาซึ่งรับผลสอบ IELTS เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกนักศึกษา ทุนการศึกษานี้จะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2021/22

.

อ่านรายละเอียด เพิ่มเติม   :      ลิงก์พาไป   !!

ขอบคุณข้อมูล     :    eduzones.com/2021/01/21/british-council-ielts

error: Content is protected !!