รับตรง ดิจิทัลสื่อ วลัยลักษณ์ ปี 65

รับตรง ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ ปี 2565

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศเปิด รับตรง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio คัดเลือกโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ในหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. รับสมัคร ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสายสามัญและสายอาชีพ โดยรับทุกแผนการเรียน

2. ต้องมี GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. ผู้สมัครต้องมีความประพฤติดี เรียบร้อย ไม่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

4. มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน และอาจมีการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดการรับสมัคร  เพิ่มเติม    :     ลิงก์พาไป  !!

.

กำหนดการรับสมัคร  :    เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่  1  กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ขอบคุณข้อมูล    :    เพจ Walailak University มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…