รับตรง แม่โจ้ รอบหนึ่ง 64

รับตรง 64 มหาวิทยาลัย แม่โจ้ รอบที่ 1 Portfolio ปี 2564

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ออกกำหนดการรับสมัคร รับตรง เพื่อเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ปี และหลักสูตร 4 ปี เทียบเรียน รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

หลักสูตร 4 และ 5 ปี TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)

การสมัคร www.admissions.mju.ac.th: วันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563

การจัดสอบ : -ไม่มี-(พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน และบทความ)

ประกาศผล (ม.แม่โจ้) : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

ลงทะเบียน mytcas.com : วันที่ 5 มกราคม 2564

ประกาศผล (ทปอ.) : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

การยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า : วันที่ 24-29 กุมภาพันธ์ 2564

.

หลักสูตร 4 ปี เทียบเรียน รอบที่ 1 (Portfolio)

การสมัคร www.admissions.mju.ac.th: วันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563

การจัดสอบ : -ไม่มี-(พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน)

ประกาศผล (ม.แม่โจ้) : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า : วันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2563

.

รายละเอียดเพิ่มเติม    :    ลิงก์พาไป  !!

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสารรับสมัคร  !!

สอบถามเพิ่มเติม       :       facebook.com/MaejoUniversity

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…