รับตรง อุบล เพิ่มเติม พอร์ต ครั้งที่ 2 ปี 64

รับตรง รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 Portfolio มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิด รับตรง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

จำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษา จำนวน 2,478 คน

คุณสมบัติของแต่ละคณะ/หลักสูตร และองค์ประกอบคัดเลือกฯ

ปฏิทินดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

1. รับสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร 11 มกราคม 2564 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

3. การสอบสัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

4. ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันสิทธิ์คัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

5. การยืนยันสิทธิ์คัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

6. การยืนยันเลือกสถานศึกษาผ่านระบบ Clearing-house ของ ทปอ. 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

7.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

8. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

ขอบคุณข้อมูล    :      entry.ubu.ac.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…