Press ESC to close

ม. รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ Pre-degree (ม.ปลาย) ภาค 1/2564

ม. รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ Pre-degree (ม.ปลาย) ภาค 1/2564

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการ Pre-degree ปริญญาตรี สำหรับน้องๆในชั้นมัธยมปลายที่จะเรียนสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า ภาคการศึกษา 1/2564

Pre-degree คือออะไร ?? 

Pre-degree ก็คือ ระบบสะสมหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงล่วงหน้าแบบไม่รับปริญญาพัฒนาศักยภาพระหว่างเรียน เทียบโอนจบปริญญาตรีได้ไวขึ้น

โดยเป็นการเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิตในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงล่วงหน้า โดยอนุญาตให้ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับม.ต้น(วุฒิ จบ ม.3 หรือ กศน.จบ ม.3) เป็นต้นไปมาสมัครเป็นนักศึกษาระดับพรีดีกรีได้ โดยเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆ ก็ได้ของคณะที่สนใจ

ระบบ Pre-degree และ ภาคปกติ เรียนต่างกันหรือเปล่า

การเรียนระบบ Pre-degree กับ การเรียนในภาคปกติ เหมือนกันทุกอย่าง คือ นักศึกษา Pre-degree สามารถเลือกสะสมหน่วยกิตได้ทุกสาขาวิชา ใช้กำหนดการในปฏิทินการศึกษาเดียวกัน เรียนเนื้อหาเดียวกัน เรียนห้องเดียวกัน และใช้ข้อสอบชุดเดียวกันกับนักศึกษาภาคปกติ เลยจ้า

.

กำหนดการรับสมัคร Pre-degree ภาคการศึกษา 1/2564

สมัครด้วยตนเอง :   รับสมัคร 7 ต.ค. – 10 ต.ค. 64

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สมัครทางออนไลน์  :  รับสมัคร  19 เม.ย. – 10 ต.ค. 64

ระบบทะเบียนนักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต www.iregis2.ru.ac.th โปรดตรวจสอบ วัน เวลา รับสมัครและลงทะเบียนเรียนจากปฏิทินการศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร.0-2310-8614 – 15 ,  0-2310-8617 – 18  ,  0-2310-8623 – 24  หรือ Fax. 0-2310-8628

หรือ   facebook.com/ramkhamhaeng.ru

.

ขอบคุณข้อมูล    :    ru.ac.th  , aroundram.com/pre-degree

error: Content is protected !!