Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัย ศิลปากร ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัย ศิลปากร ปี 2563

มหาวิทยาลัย ศิลปากร ได้ดำเนินการออกระเบียบการรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้ระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วม (Admission 1) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร

โครงการรับตรงทุกกลุ่มวิชาเอก
โครงการรับตรงเอกทฤษฎีศิลป์
โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์

วิธีการคัดเลือก   :   เกรดเฉลี่ย , ผลสอบวิชาเฉพาะ , ผลสอบ GAT/PAT , สอบสัมภาษณ์

ระยะเวลาการรับสมัคร    :    ช่วงเดือน เมษายน 2563

**รายละเอียดอื่นๆ คุณสมบัติการรับสมัคร สามารถอ่านได้ในระเบียบการ ตามลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่าง

ระเบียบการรับสมัคร     :    เอกสาร   !! 

 

ขอบคุณข้อมูล     :      ฝ่ายรับเข้า ม.ศิลปากร

error: Content is protected !!