สุรนารี รอบ 3 ปี 64

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1&2 ม.เทคโนโลยี สุรนารี ปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ได้ออกประกาศ ระเบียบการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 รูปแบบ Admission 1&2 ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

กลุ่มสำนักวิชา และหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2. กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

3. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

4. กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

5. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

6. กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

7. หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม)

8. หลักสูตรนานาชาติ (สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ)

9. หลักสูตรนานาชาติ (วิศวกรรมศาสตร์)

10. หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนอกเวลา)

11. หลัสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น (หลักสูตรนอกเวลา)

12. หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรนอกเวลา)

.

เกณฑ์การพิจารณา

1. รูปแบบ Admission 1

จะใช้ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ตามคณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด และพิจารณา GPAX ขั้นต่ำ ตามคณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด

2. รูปแบบ Admission 2

ในการพิจารณา 100% จะใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

GPAX 20 % , O-NET 30 %  ( วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ) และผลคะแนน GAT/PAT 50 % ตามคณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

สมัครเรียน    :      student.mytcas.com

กำหนดการรับสมัคร    :    7 – 15 พ.ค. 64

.

ขอบคุณข้อมูล    :    sutgateway.sut.ac.th/admissions

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…