Press ESC to close

หลักฐานใหม่ชี้ มนุษย์ อพยพสู่ทวีปอเมริกาตั้งแต่เมื่อ 33,000 ปีก่อน

หลักฐานใหม่ชี้ มนุษย์ อพยพสู่ทวีปอเมริกาตั้งแต่เมื่อ 33,000 ปีก่อน

มีการขุดพบโบราณวัตถุซึ่งเป็นเครื่องมือหินของ มนุษย์ เกือบ 2,000 ชิ้น ที่ถ้ำ Chiquihuite บนภูเขาสูงทางตอนกลางของเม็กซิโก โดยการค้นพบนี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงการที่บรรพบุรุษของชนพื้นเมืองอเมริกันได้อพยพเข้ามาอาศัยในทวีปอเมริกาตั้งแต่ 33,000 ปีก่อน ซึ่งเร็วกว่าที่เคยคาดกันไว้ถึง 15,000 ปี

ผลการวิเคราะห์ชี้ว่า มนุษย์โบราณ ได้เข้าอยู่อาศัยและใช้งานถ้ำดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาราว 20,000 ปี โดยอาจอพยพเข้ามาอาศัยเป็นประจำในบางฤดูกาลของทุกปี ซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อการดำรงชีวิตในแบบของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม มีรายงานวิจัยหนึ่งในสองฉบับข้างต้นชี้ว่า ประชากรมนุษย์ยุคใหม่ที่เดินทางมาถึงทวีปอเมริกาเป็นรุ่นแรกเมื่อราวสามหมื่นปีก่อนนั้นมีจำนวนน้อย และอาจอพยพโดยใช้วิธีล่องเรือหรือแพเลาะมาตามชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก

และรายงานดังกล่าวยังระบุอีกว่า ผู้บุกเบิกบางกลุ่มไม่อาจอยู่รอดได้ในดินแดนแห่งใหม่ และตายลงโดยไม่ทิ้งลูกหลานผู้สืบเชื้อสายเอาไว้ แต่ผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่ได้กระจายกันไปตั้งหลักแหล่งทั่วภูมิภาคอเมริกาเหนือ โดยปรากฏหลักฐานในถ้ำและสถานที่ต่าง ๆ อีกอย่างน้อย 42 แห่ง ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าผู้บุกเบิกเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับกลุ่มชนที่ให้กำเนิดวัฒนธรรมโคลวิส (Clovis culture) ในเวลาต่อมาหรือไม่

.

ขอบคุณข้อมูล    :      bbc.com/thai/features-53536792

ภาพประกอบจาก     :    thairath.co.th/lifestyle/travel/thaitravel/1319669

error: Content is protected !!