อุบลราชธานี รอบสาม ปี 64

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ม. อุบลราชธานี ปี 2564

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ได้ออกเอกสารเกณฑ์การคัดเลือก ใน รอบที่ 3 Admission หรือ รอบรับตรงร่วม ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

1. คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

2. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

3. คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

4. คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

5. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

8. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

9. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

10. คณะรัฐศาสตร์

11. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

.

เอกสารเกณฑ์การคัดเลือก    :    เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     7 – 15 พฤษภาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…