Press ESC to close

โควตาพิเศษ (รับตรงทั่วไป) และคณะพยาบาลศาสตร์ ม. อุบลราชธานี ปี 63

โควตาพิเศษ (รับตรงทั่วไป) และคณะพยาบาลศาสตร์ ม. อุบลราชธานี ปี 63

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพิเศษ (รับตรงทั่วไป) และ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดการสมัคร

1. การรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 20 เมษายน 2563
2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
3.ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 5-12 พฤษภาคม 2563

.

รายละเอียดเพิ่มเติม คณะพยาบาลศาสตร์    :   เอกสาร  !!

รายละเอียดเพิ่มเติม รับตรงทั่วไป   :    เอกสาร !!

.

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร 045-353120, 045-353122, 045-353223-4
อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com
LineId: @hcs9340l
Page: งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

error: Content is protected !!