Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบโควตา คณะเภสัชและพยาบาล ม. อุบล ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบโควตา คณะเภสัชและพยาบาล ม. อุบล ปี 2565

คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบล ราชธานี ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา ในรูปแบบการคัดเลือกต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย

4. มีผลคะแนนตามรูปแบบที่กำหนด

รูปแบบการคัดเลือก

1. วิธีรับตรงรอบโควตา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่มใช้คะแนนทดสอบวิชาสามัญ

2. วิธีรับตรงรอบโควตา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กลุ่มใช้คะแนนทดสอบวิชาวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และคะแนนทดสอบวิชาวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)

3.วิธีรับตรงรอบโควตา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กลุ่มใช้คะแนนการทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ (NETSAT) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสารรับสมัคร !!

กำหนดการรับสมัคร

1.รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

ขอบคุณข้อมูล    :   entry.ubu.ac.th/new21/tcas65/tcas-quota

error: Content is protected !!