Press ESC to close

เกณฑ์การรับสมัคร รับตรง 64 ม. เชียงใหม่ รอบที่ 1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์

เกณฑ์การรับสมัคร รับตรง 64 ม. เชียงใหม่ รอบที่ 1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้ออกเกณฑ์การรับสมัคร รับตรง รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

1. โครงการเรียนดี โอลิมปิก จำนวนรับ 25 คน

2. โครงการเรียนดี ภาษาอังกฤษ จำนวนรับ 25 คน

3. โครงการเรียนดี พ.บ. + วิทยาการข้อมูล จำนวนรับ 10 คน (โครงการใหม่)

4. โครงการนักกีฬาระดับชาติ จำนวนรับ 1 คน

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

ขอบคุณข้อมูล    :    เพจ คณะแพทย์ มช.

error: Content is protected !!