เชียงใหม่ รอบ 5 ปี 63

กำหนดการและระเบียบการ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ม. เชียงใหม่ ปี 2563

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ Direct Admission ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ประกาศต่างๆ จากทางมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการหลังประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือกับอุตสาหกรรมดิจิทัล (รหัส 00452105506010) เพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ Direct Admission (ดำเนินการโดยคณะ)

ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ Direct Admission ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (ดำเนินการโดยคณะ)

ปฏิทิน TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ Direct Admission ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

.

รายละเอียดการรับสมัคร   :    เว็บไซต์ประกาศ !!

ระยะเวลาการรับสมัคร   :     9 – 11 มิถุนายน 2563

.

ขอบคุณข้อมูล   :   ฝ่ายรับเข้า  มช.

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…