Press ESC to close

เทคนิคการทำ พอร์ต ตามแนวทางของ มหาวิทยาลัย มหิดล

เทคนิคการทำ พอร์ต ตามแนวทางของ มหาวิทยาลัย มหิดล

น้องๆ ที่เตรียมตัวอยากจะยื่นพอร์ต ในรอบที่ 1 ของ มหาวิทยาลัย มหิดล เตรียมตัวเลย เพราะในบทความนี้ พี่มีแนวทางการทำพอร์ต มาฝากกัน ใครที่อยากเข้าที่นี่มาลองดูกันดีกว่า ควรทำพอร์ตในแบบไหน

Portfolio คืออะไร มันคือ เอกสารที่บันทึกสิ่งที่เราได้ทำมาตลอดการเรียนของเรา ซึ่งสามารถสะสมได้ตั้งแต่เริ่มเรียน

การใช้ Portfolio มีวัตถุประสงค์ต่างๆ 

1. ทำเพื่อสะสมผลงาน สามารถถ่ายรูปกิจกรรมที่เราเข้าร่วมเก็บไว้ แล้วทำเป็นอัลบั้มไว้บนเฟสบุค และควรใส่รายละเอียดและแยกประเภทกิจกรรมไว้ด้วย

2. ทำเพื่อนำเสนอ เลือกนำเสนอเฉพาะเรื่องและช่วงเวลาที่ตอบโจทย์ หรือสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ทางคณะต้องการ

3. ทำเพื่อสัมภาษณ์ ใช้ประกอบการสนทนาเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

สิ่งที่ Portfolio จำเป็นต้องมี คือ ส่วนหลัก 10 หน้า ไม่รวมส่วนเสริม (ปก คำนำ สารบัญ)

ส่วนหลักประกอบด้วย

1. ประวัติส่วนตัว

2. ประวัติการศึกษา

3. รางวัลและผลงาน

4. หลักฐาน การรับรองต่างๆ

5.  กิจกรรม ทักษะ

6. ทัศนคติ เช่น เรียงความ

ขยายความ ส่วนประกอบ ในพอร์ต

1. ประวัติส่วนตัว ใส่ข้อมูลเหมือนกันทุกมหาวิทยาลัย ยกเว้นบางคณะที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ทางคณะต้องการ

2. ประวัติการศึกษา ควรสรุปผลการเรียนวิชาสำคัญ ๆ ที่ทางคณะต้องการรู้มาให้เรียบร้อย

3. รางวัลและผลงาน ส่งข้อมูลให้ตรงกับเงื่อนไขที่คณะกำหนด อาจจะให้ความสำคัญกับตรงนี้มากหน่อย

4. หลักฐาน การรับรอง เช่น ภาพถ่าย เกียรติบัตร ผลงาน เป็นต้น

5. สิ่งที่อยากบอก ตัวตน กิจกรรม ทักษะ งานอดิเรกของเรา ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร

6. ทัศนคติ ก็เช่น เรียงความ ถึงเหตุผลที่อยากเข้าศึกษาต่อในคณะ / สาขานั้นๆ

ลักษณะ PORT ที่ดี ตามคำแนะนำของ อาจารย์ ม.มหิดล

P – Presentation นำเสนอตัวตนที่น่าเลือก (มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรต้องการ)

O – Organization ข้อมูลครบถ้วน เป็นระบบ เข้าใจง่าย (ผลงานไหนสำคัญตรงกับข้อบังคับ ให้แยกไว้เป็นผลงานที่โดดเด่น)

R – Rules & Regulations อ่านประกาศให้เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

T – Truth ต้องพูดความจริง มีหลักฐานครบถ้วน

ภาพตัวอย่างการทำ Port หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ม. มหิดล

ตัวอย่างการทำ Port หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

ขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก   :     facebook.com/WeMahidol/posts/586172545149745

error: Content is protected !!