เทคโนโลยีสุรนารี รอบ 3 ปี 63

เอกสารการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ม. เทคโนโลยีสุรนารี ปี 2563

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการออกระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วม หรือ Admission 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สำนักวิชาที่เปิดรับ

1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
2.2 สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ

3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

5. หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

6. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

7. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

8. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (สมัครผ่าน กสพท.) => [เว็บไซต์ กสพท.]

.

อ่านรายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติม   :   เอกสาร  !!

ระยะเวลาการรับสมัคร   :    17 – 27 เม.ย. 63

.

ข้อมูล   :    sutgateway.sut.ac.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…