Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ปี 2563

มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการออกระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 Admission 1 หรือ รอบรับตรงร่วม ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admissions 1)

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  :   35 สาขาวิชา

ระยะเวลาการรับสมัคร   : สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 (ที่ เว็บไซต์ student.mytcas.com )

** ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามรายละเอียดการคัดเลือกฯ และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครของ ทปอ.

ระเบียบการรับสมัคร     :    เอกสาร  !!

 

ขอบคุณข้อมูล  :   admission.mfu.ac.th

error: Content is protected !!