Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ โควตา มหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2566

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ โควตา มหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2566

สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย อย่าลืมติดตามข่าวสารการรับสมัคร และศึกษาข้อมูลระเบียบการและเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยนะ แน่นอนว่าการเตรียมตัวให้พร้อมเป็นสิ่งที่ดี แต่ข้อมูลและข่าวสารการรับสมัครก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันนะ

และในบทความนี้ เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับน้องๆ ที่กำลังอ่านหนังสือกันอย่างเต็มที่ พี่ก็ได้รวบรวม กำหนดการและระเบียบการรับสมัคร ของมหาวิทยาลัยต่างๆ รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2566 มาฝากกัน

ในทุกมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ระเบียบการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น ใครอยากเข้ามหาวิทยาลัยไหน ก็ลองไปศึกษาข้อมูลในระเบียบการกันดูนะจ้ะ

กำหนดการและระเบียบการรับสมัคร มหาวิทยาลัยต่างๆ TCAS66 โควตา

1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    :    เอกสารรับสมัคร !!

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    :    เอกสารรับสมัคร !!

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    :    เอกสารประกาศ !!

4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น    :    เอกสารประกาศ !!

5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    :    เอกสารระเบียบการ !!

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    :    เอกสารระเบียบการ !!

7. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย    :    ระเบียบการรับสมัคร !!

8. มหาวิทยาลัยมหิดล    :    ระเบียบการรับสมัคร !!

9. มหาวิทยาลัยศิลปากร    :   ระเบียบการรับสมัคร !!

10. มหาวิทยาลัยทักษิณ    :    ระเบียบการรับสมัคร !!

11. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    :    เอกสารประกาศ !!

12. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    :    เอกสารประกาศ !!

13. มหาวิทยาลัยบูรพา    :    ระเบียบการรับสมัคร !!

14. มหาวิทยาลัยนเรศวร    :    ระเบียบการรับสมัคร !!

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    :    เอกสารประกาศ !!

16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    :    เอกสารประกาศ !!

17. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   :   เอกสารระเบียบการ !!

18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   :   เอกสารระเบียบการ !!

19. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    :    เอกสารรับสมัคร !!

20. มหาวิทยาลัยแม่โจ้    :    เอกสารรับสมัคร !!

21. มหาวิทยาลัยพะเยา    :    เอกสารประกาศ !!

22. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    :    เอกสารประกาศ !!

23. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    :    ระเบียบการรับสมัคร !!

24. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    :    ระเบียบการรับสมัคร !!

25. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    :    เอกสารรับสมัคร !!

26. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    :    เอกสารรับสมัคร !! (รอประกาศ)

27. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์    :    เอกสารประกาศ !!

28. มหาวิทยาลัยนครพนม    :    เอกสารประกาศ !!

29. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา    :    เอกสารระเบียบการ !!

30. สถาบันพระบรมราชชนก   :    เอกสารระเบียบการ  !!

31. กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    :    เอกสารประกาศ !!

32. กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ    :    เอกสารประกาศ !!   ( รับตรงเอง และ โควตา )

33. มหาวิทยาลัยรามคำแหง    :    เอกสารระเบียบการ  !!

34. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา    :    เอกสารระเบียบการ  !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :   ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!