Press ESC to close

โลกเปลี่ยนไป !! หอเอนปิซา ประเทศอิตาลี เอียงน้อยลง

โลกเปลี่ยนไป !! หอเอนปิซา ประเทศอิตาลี เอียงน้อยลง

นี่มันกำลังเกิดอะไรขึ้น เมื่อสิ่งมหัศจรรย์ของโลก อย่าง หอเอนปิซา กำลังเปลี่ยนแปลงไป ด้วยการเอียงที่น้อยลง โดยเรื่องนี้ มาจาก ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ออกมาเปิดเผยว่า หอเอนปิซา สัญลักษณ์แห่งประเทศอิตาลี ซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากลักษณะการตั้งของอาคารที่เอียงไปด้านหนึ่ง กำลังจะกลับมาตั้งตรงอีกครั้ง

โดยที่กลุ่มอนุรักษ์อาคารหอเอนปิซา ซึ่งติดตามการบูรณะอนุสาวรีย์ยุคกลาง ความสูง 57 เมตร แห่งนี้ ออกมาเปิดเผยว่า แลนด์มาร์กขึ้นชื่อแห่งนี้ “กำลังคงตัวและค่อย ๆ เอียงน้อยลงอย่างช้า ๆ” และมีองศาตั้งตรงมากขึ้น 4 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา

สำหรับ “ประวัติศาสตร์ความเอียง” ของหอปิซานั้น มีอายุยาวนานเท่ากับอายุของตัวหอ ซึ่งค่อย ๆ เอียงมากขึ้นในช่วงห้าปีหลังจากเริ่มต้นก่อสร้างใน ค.ศ. 1173 เนื่องจากดินและทรายตรงบริเวณที่ก่อสร้างทางด้านใต้มีความอ่อนตัวมากกว่าทางเหนือของอาคาร เมื่อผู้สร้างอาคารเริ่มก่อชั้นขึ้นไปถึงชั้นที่สาม ชั้นดินเกิดการเคลื่อนตัวซึ่งส่งผลต่อตัวฐานรากของอาคารนั่นเอง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  :   www.bbc.com/thai/international-46313324

 

error: Content is protected !!