ศิลปากร รอบแอดมิชชั่น ปี 2565
ราชภัฏเชียงใหม่ รอบโควตา ปี 2565
ราชภัฏนครราชสีมา รอบโควตา ปี 2565
อุบลราชธานี รอบพอร์ต ครั้ง 2 ปี 2565
มหาวิทยาลัยรามคำแหง TCAS65
หัวเฉียว ทุนและรับตรง ปี 2565
5 เทคนิคความจำ หลัง อ่านหนังสือ
ทุนการศึกษา แหล่งทุน
ลาดกระบัง วิศวกรรม ปี 65 รอบ 2
แพทย์พระมงกุฏเกล้า ปี 2565
ทุนการศึกษา มูลนิธิดำรงชัยธรรม ปี 2565
ทุนการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ 65
ทักษิณ รอบ ADMISSION 2565
ราชวิทยาลัย รอบโควตา ปี 2565
เทคโนโลยีสุรนารี รอบโควตา ปี 2565