วิทยาลัยพยาบาล สี่เหล่าทัพ ปี 63
วิชาสังคมศึกษา สรุป
อาณาจักรพืช สรุปโน๊ต
มจธ รอบสี่ 63
บูรพา คะแนนสูงต่ำ
อ่านหนังสือ เพิ่มโอกาส
วิชาภาษาอังกฤษ สรุป
กรด-เบส สรุปโน๊ต
ศรีนครินทรวิโรฒ 4 ปี 63
มหาสารคาม รอบสี่ 63
ธรรมศาสตร์ คะแนนสูงต่ำ
9 วิชาสามัญ คะแนนสถิติ
วิทยาศาสตร์ เอกสารสรุป
ภาษาไทย Short note
บูรพา รับสมัคร รอบสี่ ปี 63