นเรศวร คะแนนสูง-ต่ำ
เทคโนโลยีสุรนารี รอบ 3 ปี 63
ราชภัฏเชียงราย รอบ 3 ปี 63
เอกชน มหาวิทยาลัย รอบแอด 63
ทักษิณ รอบที่ 4 ปี 63
มหิดล คะแนนสูงสุดต่ำสุด
วิชาสามัญ สรุปวิชาเคมี อังกฤษ
ยุทธสาสตร์ชาติ 20 ปี สรุป
ราชภัฏสวนสุนันทา ปี 63 รอบแอด
ศิลปากร คะแนนสูงต่ำ
อ้วน กินเป็นระบบ
วิชาฟิสิกส์ ข้อสอบ สมาคมฟิสิกส์ไทย
grammar สรุปสอบ
สงขลานครินทร์ รอบสี่ ปี 63
สจล คะแนนสูงต่ำ