Press ESC to close

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 จาก จุฬา

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 จาก จุฬา

มาอีกแล้วจ้า กับ คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี ในหลักสูตรต่างๆ หลากหลายแนว ทั้งภาษา ศาสนา คณิตศาสตร์ สังคม เป็นต้น โดยคอร์สเรียนออนไลน์นี้ เป็นคอร์สเรียนจาก
ระบบ Chula mooc ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 หากน้องๆ คนไหนสนใจที่อยากจะอัพสกิลความรู้ ให้กับตัวเอง ไปลองดูกันดีกว่า
ว่ามีคอร์สอะไรให้เลือกลงเรียนกันบ้าง คอร์สเรียนที่เปิดสอน ในเดือน พฤษภาคม 2567 นี้

1.Strategic Communication Plan

เนื้อหาของการเรียน

นักเรียนจะได้รับความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ตลอดจนความรู้ที่จำเป็นในการวางแผนแผนและกิจกรรมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนจะสามารถเขียนแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบที่มีโครงสร้างซึ่งผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายหลักสูตรนี้ยังช่วยให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการวางแผนการสื่อสารทั้งในรูปแบบลายลักษณ์อักษรและวาจาโดยคำนึงถึงหลักการสื่อสารด้วยภาพ

หน่วยงาน  :  Department of Public Relations, Faculty of Communication Arts

ทางไปเรียน  :  https://mooc.chula.ac.th/course-detail/193

กำหนดการรับสมัคร  :  Course duration 3 May – 30 June 2024

.

2.Pre Calculus

เนื้อหาของการเรียน

Pre Calculus ออกแบบมาเพื่อทบทวนความรู้คณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการศึกษา Calculus ในระดับมหาวิทยาลัยโดยเรียบเรียงจากหนังสือ Pre Calculus ของ James Stewart โดยผู้สอนได้บรรยายเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย

หน่วยงาน  :  ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ทางไปเรียน  :  https://mooc.chula.ac.th/course-detail/187

กำหนดการรับสมัคร  :  เริ่มลงทะเบียน 3 พฤษภาคม 2567 สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2567

.

3.พอลิเมอร์: การสังเคราะห์ผ่านกลไกแบบอนุมูลอิสระ และการประยุกต์ใช้

เนื้อหาเกี่ยวกับการผลิตพอลิเมอร์ต่าง ๆ

ผ่านการสังเคราะห์พอลิเมอร์โดยผ่านอนุมูลอิสระ (Free radical polymerization) ซึ่งเป็นวิธีการสังเคราะห์ที่แพร่หลาย โดยรายละเอียดเนื้อหาวิชาจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในกลไกของปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์โดยผ่านอนุมูลอิสระทั้งแบบปกติและแบบที่มีการควบคุมและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่อไป

หน่วยงาน  :  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ทางไปเรียน  :  https://mooc.chula.ac.th/course-detail/164

กำหนดการรับสมัคร  :  เริ่มลงทะเบียน 3 พฤษภาคม 2567 สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2567

.

4.มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้: ศาสนาสากลและพระพุทธศาสนา

สำหรับคอร์สวิชานี้จะมีชื่อว่า มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้ โดยจะมีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ กฎหมายและสังคมวิทยา ศาสนาสากลและพระพุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ เป็นต้น

หน่วยงาน  :  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ทางไปเรียน  :  https://mooc.chula.ac.th/course-detail/160

กำหนดการรับสมัคร   : เริ่มลงทะเบียน 3 พฤษภาคม 2567 สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2567

.

5.มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต: ความน่าจะเป็นและสถิติ

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นรากฐานของหลายๆ วิชา สำหรับคอร์สวิชานี้จะมีชื่อว่า มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต โดยจะมีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ พิชิตพีชคณิต เปิดมิติเรขาคณิต พร้อมสู้สู่แคลคูลัส ตรีโกณทะลุมิติและจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ซ่อนเงื่อน และเรื่องจำเป็นในความน่าจะเป็น วิชานี้จะเป็นวิชาที่ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น

หน่วยงาน  :  ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ทางไปเรียน :  https://mooc.chula.ac.th/course-detail/110

กำหนดการรับสมัคร  :  เริ่มลงทะเบียน 3 พฤษภาคม 2567 สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2567

.

6.ภาษารัสเซียเบื้องต้น

ภาษารัสเซียเบื้องต้น จะมีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร ระบบการออกเสียง ไวยากรณ์รัสเซียขั้นพื้นฐาน การฝึกทักษะด้านการฟัง พูดและอ่าน

หน่วยงาน : ผู้อำนวยการศูนย์รัสเซียศึกษา

ทางไปเรียน  :  https://mooc.chula.ac.th/course-detail/84

กำหนดการรับสมัคร : เริ่มลงทะเบียน 3 พฤษภาคม 2567 สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2567

*คอร์สเรียนอื่นๆ ที่น่าสนใจ  :  https://mooc.chula.ac.th/course-new

.

ขอบคุณข้อมูล  :  https://mooc.chula.ac.th

error: Content is protected !!