Press ESC to close

DEK68 เตรียมตัว กับกำหนดการคร่าวๆ รอบพอร์ต ปี 68

DEK68 เตรียมตัว กับกำหนดการคร่าวๆ รอบพอร์ต ปี 68

น้องๆ DEK68 ที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัย มาทางนี้เลยจ้า เพราะในบทความนี้พี่มีกำหนดการคร่าวๆ เบื้องต้น สำหรับ TCAS68 รอบพอร์ตโฟลิโอ มาฝากกัน โดยรอบนี้เป็นรอบแรกของการคัดเลือก ผ่านระบบ TCAS ที่สำคัญรอบนี้ รับเยอะ และไม่ต้องใช้คะแนนสอบด้วยนะ

ใช้แค่ผลงานและเกรดเฉลี่ยเท่านั้น ( หลักสูตรนานาชาติ หรือสายภาษาต้องมีคะแนนสอบ ทางภาษาด้วยนะจ้ะ ) หากใครที่กำลังแพลนว่าจะเข้ารอบพอร์ตมาเช็คข้อมูลกันดีกว่า ในแต่ละมหาวิทยาลัย รอบพอร์ต เปิดรับกันเมื่อไหร่กันบ้าง กำหนดการ รอบพอร์ต ปี 68 ( อ้างอิงข้อมูล ปี 67 กำหนดการจริงรอช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ปี 67)

ช่วงเปิดรับสมัคร สำหรับรอบพอร์ต คือ ช่วงเดือนกันยายน – มกราคมของทุกปีการศึกษา

ช่วงเดือนกันยายน

มหาวิทยาลัยที่เริ่มเปิดรับ

1.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

4.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( สจล. )

6.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

7.มหาวิทยาลัยนครพนม

8.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

9.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( มทส. )

11.มหาวิทยาลัยทักษิณ

.

ช่วงเดือนตุลาคม

มหาวิทยาลัยที่เริ่มเปิดรับ

1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.มหาวิทยาลัยมหิดล

3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( มจธ. )

4.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

5.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

.

ช่วงเดือนพฤศจิกายน

มหาวิทยาลัยที่เริ่มเปิดรับ

1.มหาวิทยาลัยนเรศวร

2.มหาวิทยาลัยบูรพา

3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8.มหาวิทยาลัยศิลปากร

9.มหาวิทยาลัยพะเยา

.

ช่วงเดือนธันวาคม

มหาวิทยาลัยที่เริ่มเปิดรับ

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( มจพ. )

*แต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงของกำหนดการรับสมัคร แต่ส่วนใหญ่ ก็จะเปิดรับสมัครในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกปีนะจ้ะ

.

ขอบคุณข้อมูล  :  https://www.dek-d.com/tcas/63014 , https://www.smartmathpro.com/article/tcas65-รอบ-1

error: Content is protected !!