Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 แอดมิชชั่น ม. แม่ฟ้าหลวง ปี 2567

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 แอดมิชชั่น ม. แม่ฟ้าหลวง ปี 2567

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admission (รูปแบบใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT) และรูปแบบอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปแบบที่เปิดรับสมัคร

1. รูปแบบใช้ผลคะแนนสอบ TGAT-TPAT    :    เอกสารประกาศ  !!

2. รูปแบบใช้ผลคะแนนสอบ A-Level   :    เอกสารประกาศ  !!

3. รูปแบบใช้ผลคะแนน TGAT-TPAT และ A-Level   :    เอกสารประกาศ  !!

4. รูปแบบใช้คะแนนสอบ GPAX TGAT-TPAT และ A-Level   :    เอกสารประกาศ  !!

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2. เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

3. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

4. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. ไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS ปี 2567

.

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.mfu.ac.th

error: Content is protected !!