Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบโควตา มหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบโควตา มหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ได้ออกระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ โดยรับผู้สมัครทั่วประเทศ ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการ

สมัคร 6 ก.พ. – 23 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 27 มี.ค. 63
สอบคัดเลือก 17 เม.ย. 63 (คณะศึกษาศาสตร์ฯ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คณะอื่น ๆ สอบสัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 เม.ย. 63
ยืนยันสิทธิ์ 22-23 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เม.ย. 63
รายงานตัวผ่านระบบ 28-30 เม.ย. 63
ส่งเอกสารรายงานตัว 1 พ.ค. 63

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัว
2. กรอกข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา
3. เลือกคณะ/สาขาวิชา
4. ยืนยันและพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
5. ชำระเงินค่าสมัครที่งานคลัง หรือ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา

ระเบียบการรับสมัคร     :    เอกสาร !!

 

ขอบคุณข้อมูล     :      ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

error: Content is protected !!