Press ESC to close

ชีทสรุปสูตร วิชาต่างๆ สำหรับเตรียมสอบ วิชา PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรม

ชีทสรุปสูตร วิชาต่างๆ สำหรับเตรียมสอบ วิชา PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรม

สำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากเข้าเรียนต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาที่ต้องสอบแน่ๆ สำหรับการสอบ GAT/PAT ก็จะมี วิชา GAT ความถนัดทั่วไป , วิชา PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ , วิชา PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และ PAT3 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

โดยที่ PAT3 ถือเป็นไฮไลท์เลยของการสอบเพื่อยื่นคะแนนเข้าเรียนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพราะในบางรอบการคัดเลือก ใช้คะแนนนี้เป็นเกณฑ์การคัดเลือก ถึง 50% เลยทีเดียว ใครที่ไม่เน้นวิชานี้ และอยากจะเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องบอกเลยว่า ไม่ได้แล้ว

วิชา PAT3 องค์ประกอบหลักๆ ของข้อสอบ ก็จะมี เนื้อหาหลักๆ อยู่ 3 วิชา ได้แก่ วิชาเคมี บทเน้นก็จะเป็น กรด-เบส เคมีอินทรีย์ อัตราปฏิกิริยาเคมี เป็นต้น , วิชาฟิสิกส์ บทเน้น ก็จะเป็น ไฟฟ้า เสียงแสง การเคลื่อนที่ เป็นต้น และวิชาความรู้ทั่วไปทางวิศวกรรม ส่วนที่ต้องรู้เช่น การเขียนแบบ จริยธรรมวิชาชีพวิศวกร เป็นต้น

และในบทความนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆ ที่อยากเข้าเรียนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ พี่ก็มี สรุปสูตร วิชาเคมีและวิชาฟิสิกส์ สำหรับเพื่อเตรียมสอบมาฝากกัน หวังว่าน้องๆ จะนำไปใช้กันนะจ้ะ

โหลดสรุป สูตรเคมี   :   เอกสาร  !!

โหลดสรุป สูตรฟิสิกส์   :   เอกสาร  !!

.

ขอขอบคุณ ผู้ที่สร้างสรุปนี้ขึ้นมา คือ คุณ  butter เป็นโน๊ตจาก เว็บ clearnotebooks.com ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ ที่กำลังเตรียมสอบ เลยเอามาฝากกันจ้า

error: Content is protected !!