Press ESC to close

ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT และรายชื่อสนามสอบ จังหวัดต่างๆ ประจำปี 2564

ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT และรายชื่อสนามสอบ จังหวัดต่างๆ ประจำปี 2564

ทาง สทศ. หรือ สถาบันการทดสอบแห่งชาติ ได้ออกเอกสาร ตัวอย่างข้อสอบ  GAT/PAT ประจำปี 2564 และ ประกาศรายชื่อสนามสอบจังหวัดต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ ทั่วทั้งประเทศไทย พร้อมแล้วไปดูรายละเอียดกันเลย

การตอบ คำถาม

เลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด (5 ตัวเลือก 1 คำตอบ)

(กรณี เป็นคำตอบ ตัวเลข)

ให้ใช้ปากกาเขียนคำตอบที่เป็นตัวเลขลงในช่องว่างให้ตรงกับหลักเลขครบทั้งหกหลัก

ให้ใช้ดินสอดำ 2B ระบายคำตอบในวงกลมให้ตรงกับหลักเลข

ต้องระบายคำตอบให้ถูกต้องครบทั้งหกหลัก

.

เอกสารตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปี 2564 ฉบับเต็ม     :     เอกสาร  !!

รายชื่อสนามสอบ (กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี)     :     เอกสาร  !!

รายชื่อสนามสอบ (จังหวัดอื่นๆ)       :     เอกสาร  !!

ขอบคุณข้อมูล     :    niets.or.th

error: Content is protected !!