วิทยาลัยพยาบาล ทหารอากาศ 63

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดสมัครสอบ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 63

วิทยาลัยพยาบาล ทหารอากาศ ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สังกัดกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ต้องสำเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

เป็นหญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 22 ปี

สัญชาติไทย บิดามารดา สัญชาติไทย

รูปร่าง และขนาดร่างกาย ตามระเบียบการของทางวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

 

ระเบียบการรับสมัคร     :     เอกสาร !!

 

ระยะเวลารับสมัคร    :     วันนี้ ถึง 17 เมษายน 2563

ขอบคุณข้อมูล   :    ฝ่ายรับเข้า วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…