Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ ปี 2566

เกณฑ์การคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ ปี 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ออกประกาศระเบียบการรับสมัครเข้าโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ใน TCAS66 รอบโควตา รวมกว่า 105 ที่นั่ง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยแบ่งออกเป็น 4 โรงพยาบาล ดังนี้

1. โรงพยาบาลสระบุรี 30 ที่นั่ง

2. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 30 ที่นั่ง

3. โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 15 ที่นั่ง

4. โรงพยาบาลพุทธโสธร 30 ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

3. เป็นนักเรียน ม.6 ของโรงเรียนในจังหวัดที่กำหนด ( ดูรายละเอียดได้ในระเบียบการ )

เกณฑ์การคัดเลือก

1. คะแนนวิชาเฉพาะ กสพท หรือ TPAT 1

2. คะแนน A-Level 7 วิชา ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา

3. สอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพจิตทดสอบบุคลิกภาพ และตรวจร่างกายและสุขภาพ

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     1 – 16 มีนาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล     :     tuadmissions.in.th

error: Content is protected !!