รับตรง 64 ราชมงคลพระนคร รอบที่ 1

รับตรง TCAS64 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบที่ 1 Portfolio

รับตรง ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะที่เปิดรับ ดังนี้

คณะศิลปศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า

GPAX 4 หรือ 5 เทอม ตามคณะสมัครกำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

สอบสัมภาษณ์  และแฟ้มสะสมผลงาน

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     12 ต.ค. 63 – 10 ก.พ. 64

ขอบคุณข้อมูล      :    regis.rmutp.ac.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…