Press ESC to close

รับตรง รอบทั่วไปใช้คะแนน GAT/PAT ราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2563

รับตรง รอบทั่วไปใช้คะแนน GAT/PAT ราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม ได้มีความประสงค์จะรับนักศึกษา รอบทั่วไปโดยใช้คะแนน ส่วนกลาง (GAT/PAT) ภาคปกติประจําปีการศึกษา 2563 ในระดับปริญญาตรี 4 ปี, ระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา และระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับ ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, หลักสูตร ศิลปบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรรฐประศาสนศาสตรบัณฑิต,หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต, หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

**รายละเอียดอื่นๆ และคุณสมบัติของผู้สมัคร สามารถอ่านได้จากในลิงก์ระเบียบการ ด้านล่างนี้เลยจ้า

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสาร !!

 

ระยะเวลาการรับสมัคร   :  ตั้งแต่ 15 ม.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2563

ขอบคุณข้อมูล    :     ฝ่ายรับเข้า ราชภัฏมหาสารคาม

error: Content is protected !!