Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission 1-2 กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ปี 2565

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission 1-2 กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ปี 2565

หลังจากสอบในสนามสอบต่างๆ กันไปแล้ว ต่อไปก็ยื่นคะแนนสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยกัน โดยในบทความนี้ พี่ก็ได้รวบรวมข้อมูลการรับสมัคร และระเบียบการรับสมัคร ผ่าน ระบบ TCAS รอบ Admission 1-2 ปีการศึกษา 2565 มาฝากกัน

โดยเฉพาะน้องๆ ที่อยากจะเข้าเรียนต่อ มหาวิทยาลัย กลุ่ม ราชภัฏ ซึ่งหากใครที่อยากเข้ามหาวิทยาลัย ในกลุ่มนี้ มาเช็คข้อมูลกันหน่อยดีกว่า ว่ากำหนดการและข้อมูลการรับสมัคร เป็นอย่างไรกันบ้าง

ระเบียบการรับสมัคร กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย         :      ประกาศรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่      :      เอกสารประกาศ  !!

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม      :      เอกสารประกาศ !!

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี        :      ประกาศรับสมัคร  !!

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี         :      ประกาศรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     :      เอกสารรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี      :    เอกสารรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร     :      เอกสารรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ         :      ประกาศรับสมัคร  !!

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา     :      เอกสารรับสมัคร  !!

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   :      เอกสารประกาศ  !!   (รับตรงเอง)

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร     :        เอกสารประกาศ  !!   (รับตรงเอง)

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      :      ประกาศรับสมัคร  !!  (รับตรงเอง)

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     :      ประกาศรับสมัคร  !!  (รับตรงเอง)

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     :      เอกสารรับสมัคร  !!   (รับตรงเอง)

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   :      ประกาศรับสมัคร  !!   (รับตรงเอง)

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม       :      เอกสารรับสมัคร  !!    (รับตรง)

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     :      เอกสารรับสมัคร  !!

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด      :      ประกาศรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์      :      ประกาศรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี      :      เอกสารประกาศ  !!

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     :      เอกสารประกาศ  !! 

23. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   :      เอกสารรับสมัคร  !!

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    :      เอกสารรับสมัคร  !!

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช     :      เอกสารรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     :      เอกสารประกาศ  !!   (รับตรงเอง)

27. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     :      เอกสารประกาศ !!

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   :      ประกาศรับสมัคร  !!   (รับตรงเอง)

29. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   :      ประกาศรับสมัคร  !!   (รับตรงเอง)

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์    :     ประกาศรับสมัคร  !!

31. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    :      เอกสารประกาศ  !!    (รับตรงเอง)

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    :      เอกสารประกาศ  !!

33. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   :      เอกสารรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   :      เอกสารรับสมัคร  !!   (รับตรงเอง)

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง    :      ประกาศรับสมัคร  !!   (รับตรงเอง)

36. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี    :      ประกาศรับสมัคร  !!

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    :      เอกสารรับสมัคร  !!   (รับตรงเอง)

38. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    :      เอกสารรับสมัคร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!