Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission มหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2565

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission มหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2565

การเตรียมสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย คือ ข่าวสารการรับสมัคร และระเบียบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยต่างๆ และสำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย อย่าลืมติดตามข่าวสารการรับสมัคร และศึกษาข้อมูลระเบียบการและเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยนะ

แน่นอนว่าการเตรียมตัวให้พร้อมเป็นสิ่งที่ดี แต่ข้อมูลและข่าวสารการรับสมัครก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันนะ และในบทความนี้ เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับน้องๆ ที่กำลังอ่านหนังสือกันอย่างเต็มที่ พี่ก็ได้รวบรวม กำหนดการและระเบียบการรับสมัคร ของมหาวิทยาลัยต่างๆ รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2565 มาฝากกัน

ในทุกมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ระเบียบการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยศิลปากร , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มศว เป็นต้น ใครอยากเข้ามหาวิทยาลัยไหน ก็ลองไปศึกษาข้อมูลในระเบียบการกันดูนะจ้ะ

กำหนดการและระเบียบการรับสมัคร มหาวิทยาลัยต่างๆ TCAS65 Admission (Update 20-3-2022)

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   :   เอกสารระเบียบการ !!

2. มหาวิทยาลัยมหิดล   :   ระเบียบการรับสมัคร !!

3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   :   เอกสารรับสมัคร !!

4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   :   เอกสารรับสมัคร !!

5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   :   เอกสารระเบียบการ !!

6. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย   :   ระเบียบการรับสมัคร !!

7. มหาวิทยาลัยบูรพา   :   ระเบียบการรับสมัคร !!

8. มหาวิทยาลัยนเรศวร   :   ระเบียบการรับสมัคร !!

9. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   :   เอกสารประกาศ !!

10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น   :   เอกสารประกาศ !!

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :     เอกสารประกาศ !!

12. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   :   เอกสารระเบียบการ !!

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   :   เอกสารระเบียบการ !!

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   :   เอกสารประกาศ !!

15. มหาวิทยาลัยศิลปากร   :   ระเบียบการรับสมัคร !!

16. มหาวิทยาลัยทักษิณ   :   ระเบียบการรับสมัคร !!

17. มหาวิทยาลัยแม่โจ้   :   เอกสารรับสมัคร !!

18. มหาวิทยาลัยพะเยา   :   เอกสารประกาศ !!

19. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   :   เอกสารประกาศ !!

20. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   :   เอกสารประกาศ !!

21. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   :   เอกสารประกาศ !!

22. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   :   เอกสารรับสมัคร !!

23. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   :   ระเบียบการรับสมัคร !!

24. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   :   ระเบียบการรับสมัคร !!

25. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   :   เอกสารรับสมัคร !!

26. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   :   เอกสารรับสมัคร !!

27. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   :   เอกสารประกาศ !!

28. มหาวิทยาลัยนครพนม   :   เอกสารประกาศ !!

29. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา   :  เอกสารระเบียบการ !!

30. สถาบันพระบรมราชชนก   :   เอกสารระเบียบการ !!

31. กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   :   เอกสารประกาศ !!

32. กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ   :   เอกสารประกาศ !! ( รับตรงเอง และ โควตา )

.

ขอบคุณข้อมูล   :   ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!