Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม.เทคโนโลยี ราชมงคล ปี 2565

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม.เทคโนโลยี ราชมงคล ปี 2565

เตรียมพร้อมไว้ก่อนเลยจ้า สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนต่อมหาวิทยาลัย กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ในบทความนี้ พี่ก็ได้เอาข้อมูลรวบรวมมาฝากกันแล้วจ้า โดยบทความนี้ เป็นการรวมข้อมูลของระเบียบการ และเกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 2 โควตา  ประจำปีการศึกษา 2565

น้องๆ ที่อยากเรียนในกลุ่มมหาวิทยาลัยนี้ ไปเช็คข้อมูลและรายละเอียด การรับสมัคร กันได้เลยจ้า

ระเบียบการรับสมัคร กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   :   เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   :   เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   :   เอกสารรับสมัคร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   :   เอกสารรับสมัคร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   :   เอกสารรับสมัคร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   :   เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   :   เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   :   เอกสารรับสมัคร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   :   เอกสารการรับสมัคร  !!

.

คุณสมบัติของผู้สมัคร เบื้องต้น

1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสาขาที่ระบุ

2. ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี 5 ปี 6 ปี ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามคุณสมบัติเฉพาะสาขา และต้องมีผลการเรียน 4 ภาคการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

3. มีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทยถูกต้องตามกฏหมาย

4. ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคทางการศึกษา

5. เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์

.

ขอบคุณข้อมูล   :   ฝ่ายรับเข้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลต่างๆ

error: Content is protected !!