ศรีนครินทรวิโรฒ 4 ปี 63

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 4 Admission 2 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2563

มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 4 Admission 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร

คณะกายภาพบำบัด , คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การเกษตร  , คณะพยาบาลศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม  , คณะพลศึกษา  , คณะเภสัชศาสตร์  , คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  , คณะมนุษยศาสตร์  ,  คณะวิทยาศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์  , คณะศึกษาศาสตร์   , คณะเศรษฐศาสตร์  , คณะสังคมศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  , วิทยาลัยนานาชาติเพอื่ ศึกษา ความยั่งยืน

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  , วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจากทางมหาวิทยาลัยอีกที

.

เอกสารการรับสมัคร   :     เอกสาร !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :      mytcas.com

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…