เอกชน มหาวิทยาลัย รอบแอด 63
ทักษิณ รอบที่ 4 ปี 63
มหิดล คะแนนสูงสุดต่ำสุด
วิชาสามัญ สรุปวิชาเคมี อังกฤษ
ยุทธสาสตร์ชาติ 20 ปี สรุป
ราชภัฏสวนสุนันทา ปี 63 รอบแอด
ศิลปากร คะแนนสูงต่ำ
อ้วน กินเป็นระบบ
วิชาฟิสิกส์ ข้อสอบ สมาคมฟิสิกส์ไทย
grammar สรุปสอบ
สงขลานครินทร์ รอบสี่ ปี 63
สจล คะแนนสูงต่ำ
วิทยาลัยพยาบาล สี่เหล่าทัพ ปี 63
วิชาสังคมศึกษา สรุป
อาณาจักรพืช สรุปโน๊ต