Press ESC to close

อยากเป็น แพทย์ทหาร ต้องทำอย่างไร เรียนอะไรบ้าง มีสอบรอบไหน ??

อยากเป็น แพทย์ทหาร ต้องทำอย่างไร เรียนอะไรบ้าง มีสอบรอบไหน ??

แพทย์ทหาร ถือว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่ยอดฮิตของน้องๆ เลยก็ว่าได้เพราะ ได้เป็นทั้งหมอ และทหารในเวลาเดียวกัน ที่สำคัญชุดแพทย์ทหาร เท่ห์มากเห็นแล้วพี่ยังอยากใส่เลย 55 และสำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากเป็นแพทย์ทหาร ก็ต้องเตรียมตัวได้แล้วนะ เพราะยากพอตัว

การเรียนของแพทย์ทหารน้องๆ ต้องสอบเข้าให้ได้ที่  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพราะเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านแพทย์ทหารแห่งเดียวในประเทศไทย ยากแถมยังมีที่เดียวอีก ต้องตั้งใจนะจ้ะน้องๆ

รอบไหนบ้างที่เปิดรับสมัคร และเข้าศึกษายังไง ??

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า จะเปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน และรอบที่ 4 แอดมิชชัน ซึ่งในอนาคตจะยุบรวมกันแล้ว แล้วก็อย่าลืมสอบ กสพท. ไว้ด้วยนะจ้ะน้องๆ

เกณฑ์การรับสมัคร

1. เพศชาย ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัม

2. เพศหญิง ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม

3. ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี (เช็คข้ิอมูลในระเบียบการอีกที)

4. ต้องมีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์การรับสมัคร ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

5. มีผลคะแนนสอบ วิชาความถนัดแพทย์ ซึ่งข้อสอบออกโดย กสพท

6. ต้องมีผลคะแนนสอบ O-NET ซึ่งข้อสอบออกโดย สทศ. หรือ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

7. มีผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ ซึ่งข้อสอบออกโดย สทศ. หรือ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

8. ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามเกณฑ์การเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร หรือนักศึกษาแพทย์ (นพท.) ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

นักศึกษาแพทย์ทหาร ใน 6 ปี เขาเรียนอะไรกันบ้าง ??

ก็คล้ายๆ กับ การเรียนแพทย์ ทั่วไป แต่จะมีในเรื่องของร่างกาย ที่ต้องแข็งแรงมากกว่า ตามสไตล์ทหาร เข้ามา และใน 6 ปีที่เป็น นักศึกษาแพทย์ทหารนั้น เรียนอะไรบ้างนั้น ลองไปดูกันเลย

ชั้นปีที่ 1 ชั้นเตรียมแพทย์

โดยนิสิตเตรียมแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จะได้เข้าเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับเรียนในรายวิชาที่เรียนจะเป็นวิชาพื้นฐานสายวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี และคณิตศาสตร์ เป็นต้น

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปรีคลินิก

จะทำการเรียนการสอนที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยในชั้นปีที่ 2 นอกจากน้อง ๆ จะต้องเรียนวิชาด้านการแพทย์แล้ว ยังมีการปรับเปลี่ยนความเป็นทหารมากยิ่งขึ้น (ปรับสภาพจากพลเรือนเป็นทหาร) ด้วยการฝึกวินัยขั้นพื้นฐานทางการทหาร

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปรีคลินิก

โดยในปีนี้จะเรียนที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยในปีนี้น้อง ๆ จะเริ่มเป็นทหารเต็มตัวแล้ว ออกไปฝึกทหารเสนารักษ์ การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บในสนามรบ ฝึกการซุ่มโจมตีและเล็ดลอดหลบหนี รวมถึงวิธีการดูแลผู้ป่วย และการส่งกลับผู้บาดเจ็บในสนามรบ ทั้งการใช้เปลสนาม รถพยาบาล และการส่งกลับทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น

ชั้นปีที่ 4 ชั้นคลินิก

สำหรับสถานที่การเรียนการสอนในชั้นปีที่ 4 น้อง ๆ จะย้ายมาเรียนที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยในระดับคลินิกจะเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดมาประยุกต์ใช้จริง ซึ่งน้อง ๆ จะได้ขึ้นวอร์ด และได้ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง ๆ อาทิ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์  และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นต้น

ชั้นปีที่ 5 ชั้นคลินิก

น้อง ๆ ยังคงฝึกปฏิบัติงานจริงอยู่ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยจะได้เริ่มทำงานจริงกับผู้ป่วย ทั้งการวินิจฉัยโรค เข้าห้องผ่าตัด อยู่เวรทั้งคืน ซึ่งในปีนี้น้อง ๆ ไม่ต้องฝึกหนักเหมือนในช่วงปีแรก ๆ ที่ผ่านมาแล้ว เพราะจะต้องเตรียมตัวสอบก่อนที่จะจบเป็นแพทย์

ชั้นปีที่ 6 ชั้นคลินิก เตรียมเป็นแพทย์

ชั้นปีที่ 6 ก็ยังคงฝึกปฏิบัติงานจริงอยู่ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยจะมีการหมุนเวียนการฝึกปฏิบัติงานในภาควิชาคลินิกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นที่ โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทหารในค่าย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนจบเป็นแพทย์ นั่นเอง

จบมาแล้ว ได้อะไรบ้าง ??

1. นักเรียนแพทย์ทหารชาย จะได้รับการขึ้นทะเบียนกองประจำการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ส่วนนักเรียนแพทย์ทหารหญิง จะได้รับการบรรจุรับราชการตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 หากได้รับบรรจุเข้าสังกัดกองทัพ

2. เมื่อจบการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในกรณีสำเร็จการศึกษาและบรรจุเข้ารับราชการทหาร จะได้รับพระราชทานกระบี่พร้อมกับ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (เฉพาะเพศชาย)

3. นักเรียนแพทย์ทหาร ทุนกองทัพบกจะได้รับพระราชทานยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี) และบรรจุเข้ารับราชการเป็นแพทย์ทหารในสังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรือกองบัญชาการทหารสูงสุด

เห็นแล้วอยากเป็นแพทย์ทหารกันไหมจ้ะน้องๆ ถ้าใครชอบ เตรียมตัวให้พร้อมอ่านหนังสือเยอะๆ แล้วไปลุยกันเลย

.

ขอบคุณข้อมูล    :      campus.campus-star.com/education

error: Content is protected !!