แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 3 ปี 64

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1&2 ม. แม่ฟ้าหลวง ปี 2564

มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง หรือ มฟล. ได้ดำเนินการออกระเบียบการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission 1&2 ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 Admission 1

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 36 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ student.mytcas.com

รายละเอียดประกาศรับสมัคร    :      เอกสารการรับสมัคร  !!

หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามรายละเอียดการคัดเลือกฯ และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครของ ทปอ.

และการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 Admission 2

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 38 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ student.mytcas.com

รายละเอียดประกาศรับสมัคร     :      เอกสารการรับสมัคร  !!

หมายเหตุอื่นๆ  : ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามรายละเอียดการคัดเลือกฯ และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครของ ทปอ.

.

ขอบคุณข้อมูล     :  admission.mfu.ac.th/bachelor-degree/bachelor-home

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

รวมระเบียบการ รอบ โควตา มหาวิทยาลัยต่างๆ โซนภาคกลาง ปี 2564

รวมระเบียบการ รอบ โควตา มหาวิทยาลัยต่างๆ โซนภาคใต้ ปี 2564 หลายๆ คนที่กำลังเตรียมสอบ เข้าม…