รวมระเบียบการ รอบที่ 3 ปี 63
ภาคกลาง ระเบียบการ รอบ 3 ปี 63
ภาคอีสาน ระเบียบการ รอบที่ 3 ปี 63
ภาคใต้ ระเบียบการ รอบ 3 ปี 63
ภาคเหนือ รวมระเบียบการ รอบ 3
GAT ข้อสอบเก่า
เกษตรศาสตร์ คะแนนสูงต่ำ รอบ3 ปี 62
รวมทุกมหาวิทยาลัย คะแนนสูงต่ำ
แม่โจ้ คะแนนสูงต่ำ
พะเยา คะแนนสูงต่ำ
นเรศวร รอบ 4 ปี 63
ราชภัฏ รวมระเบียบการ รอบ 3 ปี 63
ราชภัฏนครราชสีมา รอบ 3 ปี 63
ราชภัฏสงขลา รอบ 3 ปี 63
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบ 3 ปี 63