มจพ รอบ 3 ปี 63
สงขลานครินทร์ คะแนนสูงต่ำ
มศว คะแนนสูงต่ำ
มหาวิทยาลัยพะเยา รอบสามปี 63
วิธีดื่มน้ำ ลดน้ำหนัก
นเรศวร คะแนนสูง-ต่ำ
เทคโนโลยีสุรนารี รอบ 3 ปี 63
ราชภัฏเชียงราย รอบ 3 ปี 63
เอกชน มหาวิทยาลัย รอบแอด 63
ทักษิณ รอบที่ 4 ปี 63
มหิดล คะแนนสูงสุดต่ำสุด
วิชาสามัญ สรุปวิชาเคมี อังกฤษ
ยุทธสาสตร์ชาติ 20 ปี สรุป
ราชภัฏสวนสุนันทา ปี 63 รอบแอด
ศิลปากร คะแนนสูงต่ำ