นักเรียนนายสิบ ปี 2564
นักเรียนนายสิบ ปี 2565
ครูผู้ช่วย อาชีวะ 64
ครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 3 ปี 65 ราชภัฏเชียงใหม่
ทุนการศึกษา สำนักงาน ก.พ. ปี 2565
โครงการผลิตครู ท้องถิ่น ปี 2564
ครูรักษ์ถิ่น ปี 2565 สถาบัน
ตำรวจ นายสิบ อำนวยการ 2564
โครงการครุทายาท รุ่น 19
ครูรักษ์ถิ่น ปี 2565
ครูผู้ช่วย สอบ 64
ทุนครูรักษ์ถิ่น กำหนดการ 65
รับตรง ผู้ช่วยพยาบาลตำรวจ ปี 64
รับตรง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปี 64
สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ ปี 64