วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี 65
นักเรียนพยาบาล ทหารบก ปี 65
วิทยาลัยพยาบาลทหารบก ปี 2565
นักเรียนจ่าอากาศ ปี 2565
กองทัพเรือ สอบ นักเรียนจ่าทหารเรือ ปี 65
นักเรียนนายสิบ ปี 2564
นักเรียนนายสิบ ปี 2565
ครูผู้ช่วย อาชีวะ 64
ครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 3 ปี 65 ราชภัฏเชียงใหม่
ทุนการศึกษา สำนักงาน ก.พ. ปี 2565
โครงการผลิตครู ท้องถิ่น ปี 2564
ครูรักษ์ถิ่น ปี 2565 สถาบัน
ตำรวจ นายสิบ อำนวยการ 2564
โครงการครุทายาท รุ่น 19
ครูรักษ์ถิ่น ปี 2565