Press ESC to close

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี ประจำเดือน มิถุนายน 2567 จาก จุฬา

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี ประจำเดือน มิถุนายน 2567 จาก จุฬา

น้องๆ ที่กำลังหาความรู้เพิ่มทักษะให้ตัวเอง แบบฟรีๆ แถมได้เกียรติบัตรด้วยมาทางนี้เลยจ้า เพราะในบทความนี้พี่ก็มี คอร์สเรียนออนไลน์ ดีๆ แถมฟรีมาฝากกันโดยเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Chula mooc ซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆ ให้เลือกเรียนมากมาย อาทิ เช่น ภาษา คณิตศาสตร์ สังคม
เป็นต้น

หากใครสนใจที่จะหาทักษะความรู้เพิ่มเติม หรือน้องๆ ม.6 ที่เก็บผลงานใส่พอร์ตลองไปลงเรียนกันนะจ้ะ คอร์สเรียนที่เปิดสอนใน เดือน มิถุนายน 2567

1.Strategic Communication Plan

เนื้อหาที่เรียนจะเรียนเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการสื่อสารเชิงกลยุทธ์รวมถึงความรู้ที่จำเป็นในการวางแผนและกิจกรรมการสื่อสารที่มีประสิทธิผลนักเรียนจะสามารถเขียนแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบที่มีโครงสร้างชัดเจนเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังมอบทักษะที่จำเป็นในการแสดงแผนการสื่อสารในรูปแบบลายลักษณ์อักษรและวาจาแก่นักเรียน พร้อมทั้งพิจารณาหลักการของการสื่อสารด้วยภาพ

หน่วยงานที่สอน  :  Department of Public Relations, Faculty of Communication Arts

อาจารย์ผู้สอน  :  Assoc. Prof.Smith Boonchutima, Ph.D.

ทางไปเรียน  :  https://mooc.chula.ac.th/course-detail/193

.
2.Pre Calculus

รายวิชา Pre Calculus

ออกแบบมาเพื่อทบทวนความรู้คณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการศึกษา Calculus ในระดับมหาวิทยาลัยโดยเรียบเรียงจากหนังสือ Pre Calculus ของ James Stewart
โดยผู้สอนได้บรรยายเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย

หน่วยงานที่สอน  :  ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน  :  ศ. ดร.ยศนันต์ มีมาก

ทางไปเรียน  :  https://mooc.chula.ac.th/course-detail/187

.

3.พอลิเมอร์: การสังเคราะห์ผ่านกลไกแบบอนุมูลอิสระ และการประยุกต์ใช้

วิชา พอลิเมอร์: การสังเคราะห์ผ่านกลไกลแบบอนุมูลอิสระและการประยุกต์ใช้จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการผลิตพอลิเมอร์ต่างๆ ผ่านการสังเคราะห์พอลิเมอร์โดยผ่านอนุมูลอิสระ (Free radical polymerization) ซึ่งเป็นวิธีการสังเคราะห์ที่แพร่หลายโดยรายละเอียดเนื้อหาวิชาจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในกลไกของปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์โดยผ่านอนุมูลอิสระทั้งแบบปกติและแบบที่มีการควบคุมและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่อไป

หน่วยงานที่สอน  :  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน  :  ศ. ดร.วรวีร์ โฮเว่น

ทางไปเรียน  :  https://mooc.chula.ac.th/course-detail/164

.

4.มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้: ศาสนาสากลและพระพุทธศาสนา

มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้ จะมีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ กฎหมายและสังคมวิทยาศาสนาสากลและพระพุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

หน่วยงานที่สอน  :  อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

อาจารย์ผู้สอน  :  อ. ดร.กนก จันทรา

ทางไปเรียน   :   https://mooc.chula.ac.th/course-detail/160

.

5.ภาษารัสเซียเบื้องต้น

ภาษารัสเซียเบื้องต้น จะมีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร ระบบการออกเสียง

ไวยากรณ์รัสเซียขั้นพื้นฐาน การฝึกทักษะด้านการฟัง พูดและอ่าน

หน่วยงานที่สอน  :  ผู้อำนวยการศูนย์รัสเซียศึกษา

อาจารย์ผู้สอน  :  อ. ดร.รมย์ ภิรมนตรี

ทางไปเรียน  :  https://mooc.chula.ac.th/course-detail/84

.

หลักสูตรอื่นๆ ที่เปิดสอน   :   https://mooc.chula.ac.th/course-new

ช่วงเวลาที่ลงเรียนได้  :  เริ่มลงทะเบียน 3 พฤษภาคม 2567 สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2567

.

ขอบคุณข้อมูล  :  mooc.chula.ac.th

error: Content is protected !!