Press ESC to close

การเขียนเรียงความ ความสนใจในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยื่นเข้ารอบพอร์ต

การเขียนเรียงความ ความสนใจในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยื่นเข้ารอบพอร์ต

ถ้าอยากให้พอร์ตเราดูน่าสนใจ และให้กรรมการสนใจในพอร์ตของเราต้องมีสิ่งนี้ นั่นก็คือ การเขียนเรียงความ ความสนใจในคณะนั้นๆ และในทความนี้ พี่ก็มีแนวทางในการเขียนเรียงความมาฝากกัน โดยในบทความนี้เป็น ส่วนของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี ( ลองเอาไปปรับใช้กันนะจ้ะ ) หากใครจะยื่นในกลุ่มคณะเหล่านี้ รอบพอร์ต ลองเอาไปเป็นแนวทางกันนะจ้ะ

การเขียนเรียงความเกี่ยวกับความสนใจในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ( เทคโนโลยี ) เพื่อยื่นเข้ารอบพอร์ต TCAS ควรมีการเตรียมตัวและจัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในเรียงความของคุณควรมีส่วนประกอบ ดังนี้

1. การแนะนำตัว (Introduction)

แนะนำตัวเองอย่างย่อ ๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนที่จบการศึกษา บอกเหตุผลว่าทำไมถึงสนใจในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวอย่าง:

“สวัสดีค่ะ/ครับ ข้าพเจ้าชื่อ [ชื่อ-นามสกุล] ปัจจุบันกำลังศึกษาที่ [ชื่อโรงเรียน] ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ข้าพเจ้ามีความสนใจอย่างยิ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์เนื่องจาก…”

2. แรงบันดาลใจและประสบการณ์ (Inspiration and Experiences)

อธิบายแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณสนใจในสายอาชีพวิศวกร เช่น เรื่องราวส่วนตัว ประสบการณ์ที่เคยพบเจอ หรือบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจพูดถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิศวกรรม การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือการเรียนรู้เพิ่มเติมในวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์

ตัวอย่าง:

“แรงบันดาลใจของข้าพเจ้ามาจากการที่ได้เห็นพ่อของข้าพเจ้าซึ่งเป็นวิศวกรไฟฟ้า แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ซับซ้อน ทำให้ข้าพเจ้าต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยี…”

3. ทักษะและคุณสมบัติ (Skills and Qualifications)

กล่าวถึงทักษะที่คุณมีและคิดว่าจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม

ยกตัวอย่างประสบการณ์หรือกิจกรรมที่แสดงถึงทักษะดังกล่าว

ตัวอย่าง:

“ข้าพเจ้ามีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ที่ดีจากการเข้าร่วมโครงการหุ่นยนต์ในโรงเรียน ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้ฝึกฝนการแก้ปัญหาต่าง ๆ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น…”

4. เป้าหมายในอนาคต (Future Goals)

บอกถึงเป้าหมายในอนาคตของคุณหลังจากที่จบการศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การทำงานในบริษัทเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา หรือการเปิดบริษัทของตนเอง

อธิบายว่าคุณจะใช้ความรู้ที่ได้รับเพื่อประโยชน์ของสังคมอย่างไร

ตัวอย่าง:

“เป้าหมายของข้าพเจ้าคือการเป็นวิศวกรด้านพลังงานทดแทน ข้าพเจ้าต้องการนำความรู้และทักษะที่ได้รับมาช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับสังคม…”

5. สรุป (Conclusion)

ย่อหน้าเนื้อหาสำคัญสั้น ๆ และย้ำถึงความมุ่งมั่นของคุณในการเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์

แสดงความขอบคุณสำหรับการพิจารณา

ตัวอย่าง:

“ข้าพเจ้ามีความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อทำความฝันในการเป็นวิศวกรให้เป็นจริง ขอบพระคุณคณะกรรมการที่ได้พิจารณาเรียงความและพอร์ตโฟลิโอของข้าพเจ้า”

การเขียนเรียงความควรใช้ภาษาที่ชัดเจน และให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและไวยากรณ์อย่างรอบคอบก่อนส่งให้คณะกรรมการพิจารณา

.

ขอบคุณข้อมูล   :   CGB , dek-d

error: Content is protected !!